Meer algemene informatie over uw eigen pensioen

Sinds kort is het voor u tamelijk eenvoudig te weten te komen hoe uw eigen pensioen in elkaar steekt. Alle pensioenregelingen zijn namelijk opgenomen op een handige website: mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt hier op elk moment inloggen met uw DiGiD code. U ziet dan, naast uw AOW, hoeveel pensioen u tot nu toe hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en/of pensioen dat u al ontvangt, worden niet getoond, evenals niet wat u zelf voor uw pensioen hebt geregeld. 

mijnpensioenoverzicht.nl

Een tamelijk uniek initiatief dat er op is gericht u zo goed mogelijk te informeren over uw lopende pensioenregelingen, inclusief uw AOW. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. Mijnpensioenoverzicht.nl is vanaf oktober 2011 uitgebreid met een bruto/netto-overzicht. Hierdoor kunt u ook zien wat u straks netto aan pensioen en AOW overhoudt. Mijnpensioenoverzicht.nl verzamelt uw pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders zodat u een helder en eenvoudig overzicht hebt. Het inloggen via DigiD waarborgt uw privacy. Mijnpensioenoverzicht.nl heeft geen commerciële motieven.

Stichting Pensioenregister

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank in samenwerking met alle Nederlandse pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars).

Privacy

Het inloggen met uw persoonlijke DiGiD code waarborgt uw privacy.

Mijnpensioenoverzicht.nl bewaart uw gegevens niet. Elke keer na het inloggen worden uw gegevens opnieuw opgehaald van de pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank. De gegevens worden getoond en nadat u bent uitgelogd niet opgeslagen. Er blijft dus niets ‘achter’. Hierdoor weet u ook zeker dat het feitelijk onmogelijk is uw gegevens voor commerciele doeleinden te gebruiken.

Niemand anders dan uzelf kan bij uw gegevens komen; daarvoor is nu juist uw DiGiD code bestemd. Geef deze dan ook nooit aan een ander; om welke reden dan ook!

Ga zelf eens kijken

Om direct te zien hoe het met uw pensioen is gesteld klikt u hier. U gaat dan direct naar de website mijnpensioenoverzicht.nl.

  
 
2011 © InPensioen | Disclaimer