Meer algemene informatie over de AOW

In Nederland heeft iedereen in principe recht op een ouderdomspensioen; de AOW. Dit wordt ook wel het basispensioen genoemd. Hoeveel AOW u later krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én of u alleen woont of met anderen. Tot 2020 krijgt u AOW vanaf uw 65e, daarna vanaf uw 66e. Omdat de AOW een echt basispensioen is kun je niet spreken van een ruim financieel jasje, veel mensen hebben dan ook naast hun AOW een zogenaamd aanvullend pensioen. Dit bouwt u op via uw werkgever of door zelf te sparen. 

De meeste mensen zijn automatisch verzekerd voor de AOW

De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e tot uw 65e altijd verzekerd bent geweest. Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen.Vanaf 2020 wordt de leeftijd van 65 jaar verhoogd naar 66.

 

Fiscale aanpassingen
Ook fiscaal zijn er veranderingen. Uitgangspunt vanaf 2013 is dat er niet in 35 jaar pensioen moet worden opgebouwd, maar in 40 jaar. Mensen met een eindloonregeling bouwen dan jaarlijks 1,75% i.p.v. 2% per jaar pensioen op. Mensen met een middelloonregeling vanaf 2013 2% i.p.v. 2,25%. Doordat er minder pensioen per jaar wordt opgebouwd is het bedrag dat fiscaal mag worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting dus ook lager en dat levert de Staat extra inkomsten op. Daar komt nog bij dat de Staat een jaar later op 66 jaar AOW betaalt.

Woont u alleen of met anderen?

Uw woonsituatie bepaalt ook hoeveel AOW-pensioen u krijgt. Met woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand anders.

  • De netto AOW van iemand die alleen woont, is 70% van het netto minimumloon.
  • De netto AOW van iemand die getrouwd is of samenwoont, is 50% van het netto minimumloon. Samen ontvangt u dus 100%.
  • Als u een partner heeft die nog geen 65 jaar is, krijgt u als overgangsregeling een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. U ontvangt deze toeslag tot uw partner 65 wordt. Deze  overgangsregeling geldt alleen voor mensen die zijn geboren vóór 1950, de toeslag vervalt in 2015. Dus: als u 65 jaar wordt voor 2015 en een jongere partner hebt, krijgt u vanaf dat moment, totdat uw partner 65 wordt, een partnertoeslag.

Voor de Sociale Verzekerings Bank is uw partner degene met wie u de kosten van het huishouden deelt. Dat kan uw echtgenoot of echtgenote zijn, maar ook een vriend of vriendin, broer of zus, of zelfs een kleinkind.

Zelf uw AOW uitrekenen?

Op veel sites kunt u bij benadering uitrekenen op hoeveel AOW u ongeveer kunt rekenen. Een goed voorbeeld is de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), aan de hand van enkele vragen krijgt u te zien hoeveel AOW u krijgt. Klik hier om zelf uw AOW te berekenen.

Wilt u een goed overzicht van uw pensioenaanspraken? Kijk dan eens op de website: mijnpensioenoverzicht.nl. Door hier in te loggen met uw DiGiD kunt u exact zien wat er op dit moment voor u is geregeld en bij wie. 
 
2011 © InPensioen | Disclaimer